USV
Selectie decani

Consiliul FLSC anunță

ORGANIZAREA SELECȚIEI CANDIDAȚILOR PENTRU FUNCȚIA DE DECAN

 

1. Metodologia pentru avizarea candidaților la funcția de decan (https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2020/Hotarare%20Senat%2027_6%20martie%202020%20revizie%20Metodologie%20pentru%20avizarea%20candidatilor%20la%20functia%20de%20decan%20de%20catre%20Consiliul%20Facultatii.pdf )

2. Descrierea funcției de decan 

Cf. LEN 1/2011, Art 213 (9) Decanul reprezintă facultatea și răspunde de managementul și conducerea facultății. Decanul prezintă anual un raport consiliului facultății privind starea facultății. Decanul conduce ședințele consiliului facultății și aplică hotărârile rectorului, consiliului de administrație și senatului universitar. Atribuțiile decanului sunt stabilite în conformitate cu prevederile Cartei universitare și cu legislația în vigoare.

Cf. Carta USV Art 66: https://usv.ro/resurse/carta-usv/ 

3. Perioada de depunere a dosarelor de candidatură și calendarul selecției și avizării : Anexa 2 din Ordinul O 204 din 3.07.2020 (anexat)

4. Adresa la care trebuie depus dosarul : Registratura USV

5. Data ședinței de avizare în CF : 13.07. 2020 ora 12.00

6. Procedura privind organizarea concursului public pentru selectarea decanilor : Ordin O 137/09.03.2020 (anexat)

ORDIN O 204/03.07.2020 privind modificarea calendarului concursului de selecție a decanilor - Anexa 2 a Procedurii de organizare a concursului de selecție a decanilor

ORDIN O 137/09.03.2020 privind aprobarea procedurii de organizare a concursului pentru selecția decanilor

HOTĂRÂREA Senatului nr.27 din data de 6 martie 2020 cu privire la revizia Metodologiei pentru avizarea candidaților la funcția de decan de către Consiliul Facultății
Candidaturi depuse
Conf. univ. dr. Luminița-Elena TURCU
CV | Plan managerial
Conf. univ. dr. Simona-Aida MANOLACHE
CV | Plan managerial
Ambii candidați au fost avizați de Consiliul facultății la ședința din data de 13.07.2020, ora 12:00

Link-uri utile

Orar

,,Timpul există pentru ca lucrurile să nu se întâmple în același timp" - Albert Einstein

Bibliotecă USV

,,Citește nu pentru a contrazice, nici pentru a crede, ci pentru a cântări și a lua în considerare." - Francis Bacon

DPPD

,,Intregul scop al educatiei este sa transforme oglinzile in ferestre." - Sydney J. Harris