Anunțuri achiziții

În vederea organizării unui stagiu de formare pentru studenții din anul I ai FLSC, sunt invitați să participe la selecție consultanți-formatori, conform detaliilor menționate in documentele anexate (Invitația de participare şi Termenii de referință).


2019

Anunţ de atribuire

Invitație de participare

Termeni de referință

2018

Invitație de participare

Termeni de referință

Anunț de atribuire

------

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României