Anunțuri achiziții

În vederea organizării unui stagiu de formare pentru studenții din anul I ai FLSC, sunt invitați să participe la selecție consultanți-formatori, conform detaliilor menționate in documentele anexate (Invitația de participare şi Termenii de referință).


2019

Invitație de participare

Termeni de referință

2018

Invitație de participare

Termeni de referință

Anunț de atribuire

------

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României