FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII-RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII PENTRU ANUL 2012

ORGANIZAREA FACULTĂŢII, DEPARTAMENTE DIDACTICE,STRUCTURA PE DOMENII DE IERARHIZARE (PROGRAME DE ST UDII COMPONENTE)


Citeste intreg raportulFACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII RAPORTUL DE EVALUARE A CALITĂȚII ANUL 2013

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (FLSC) este formată din două departamente: Departamentul de limba şi literatura română şi știinţele comunicării (DLLRSC) și Departamentul de limbi şi literaturi străine (DLLS). În cadrul Departamentului de limba şi literatura română şi știinţele comunicării funcționează cinci colective, după cum urmează: Colectivul de română, Colectivul de ucraineană, Colectivul de hispanistică, Colectivul de italiană și Colectivul de comunicare. În cadrul Departamentului de limbi şi literaturi străine există trei colective: Colectivul de engleză, Colectivul de franceză și Colectivul de germană. Desfăşurarea activităţilor didactice şi administrative din cadrul facultăţii este asigurată şi de un serviciu de secretariat și un decanat. Prezentăm în figura 1.1 organigrama FLSC.


Citeste intreg raportulCERCETARE