CUPRINS

VOLUMUL I

Cuvânt înainte
Tâlcuirea Cuvântului
Testamentul lui Petru Pavel Aron
Concordanța numelor
Notă asupra ediției

*
 

VECHIUL TESTAMENT

Cartea Facerii
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea Ieșirii
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea Preoțiii
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea Numerilor
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea 2 Leage
Text transcris
Indice
Facsimile

VOLUMUL II

Cartea lui Iosue
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea Giudecătorilor
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea Ruth
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea dintâiu a lui Samuil
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea a doao a lui Samuil
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea întâi a impăraților
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea a doao a împăraților
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea întâi Paralipomenon
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea a doao Paralipomenon
Text transcris
Indice
Facsimile

VOLUMUL III

Cartea 1 Ezdra
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea lui Neemie
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea lui Tovie
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea lui Iudith
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea Esthir
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea lui Iov
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea Psalmilor
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea pildelor
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea Eclesiastului
Text transcris
Indice
Facsimile

Cântarea lui Solomon
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea înțelepciunii
Text transcris
Indice
Facsimile

Ecleziaticul
Text transcris
Indice
Facsimile

VOLUMUL IV

Prorociia lui Isaie
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia Ieremiii
Text transcris
Indice
Facsimile

Threni
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia lui Varuh
Text transcris
Indice
Facsmile

Prorociia lui Iezechiil
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia lui Daniil
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia lui Osie
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia lui Ioil
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia lui Amos
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia lui Avdie
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia Ionei
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia lui Mihei
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia Naum
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia lui Avacuc
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia lui Sofonie
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia lui Aggei
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia lui Zaharie
Text transcris
Indice
Facsimile

Prorociia lui Malahie
Text transcris
Indice
Facsimile

VOLUMUL V

Cartea dintâiu a Macaveilor
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea a doao Macavei
Text transcris
Indice
Facsimile

Rugăciunea lui Manasie
Text transcris
Indice
Facsimile

Catrea Esdrii a treia
Text transcris
Indice
Facsimile

Cartea Esdrii a patra
Text transcris
Indice
Facsimile

NOUL TESTAMENT

Evanghelia de la Matheiu
Text transcris
Indice
Facsimile

Evanghelia de la Marcu
Text transcris
Indice
Facsimile

Evanghelia de la Luca
Text transcris
Indice
Facsimile

Evanghelia de la Ioan
Text transcris
Indice
Facsimile

Limba și stilul Vulgatei de la Blaj
1760 - 1761