Didactic
Perfecționare

Stimați candidați,

Vă  aducem la cunoștință câteva detalii referitoare la subiectele vizând elementele de pedagogie și psihologie, din cadrul probei scrise a examenului pentru acordarea gradului didactic II.

În afara subiectelor din metodica specialității, proba scrisă va cuprinde două subiecte  vizând elemente de pedagogie și psihologie. Subiectele vor fi formulate pornind de la temele din programa pe care o găsiți în atașamentul acestui link.

În aprecierea rezolvării subiectelor vor fi avute în vedere următoarele aspecte:

-        cunoașterea, înțelegerea și utilizarea adecvată a conceptelor pedagogice și psihopedagogice;

-        explicarea și interpretarea teoriilor în domeniu prin prisma activităților didactice desfășurate la catedră;

-        abordarea critică și evaluativ-constructivă a unor procese și fenomene din teoria și practica educațională din perspectiva dezvoltării și a inovării metodologice, în acord cu evoluţia curriculumului naţional şi cu nevoile de educaţie.

 

În afara reperelor bibliografice precizate în programa din atașament, vă recomand să consultați lucrările:

-        Cucoș, C. (coord.), 2009, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice (ediția a III-a revăzută și adăugită), Editura Polirom, Iași

-        Potolea, D., Neacșu, I., Iucu, R., Pânișoară, I.-O. (coord.), 2008, Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat și gradul didactic II, Editura Polirom, Iași

 

Vă dorim mult succes!

 

Vezi programa
Planificarea examenelor de grad II - profesori sesiunea august 2020
În atenția candidaților înscriși la Gradul didactic II, profesori, pentru sesiunea august 2020

Link-uri utile

Orar

,,Timpul există pentru ca lucrurile să nu se întâmple în același timp" - Albert Einstein

Bibliotecă USV

,,Citește nu pentru a contrazice, nici pentru a crede, ci pentru a cântări și a lua în considerare." - Francis Bacon

DPPD

,,Intregul scop al educatiei este sa transforme oglinzile in ferestre." - Sydney J. Harris