Prezentare facultate
Misiunea facultății

Misiunea facultății


Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, ca parte constitutivă importantă a Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, contribuie în mod decisiv la realizarea obiectivelor acesteia, implicându-se în mod deliberat, responsabil şi consecvent atât în educaţie cât şi în cercetare. Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării formează specialişti în domeniile limbilor, literaturilor şi comunicării: cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar, traducători, interpreţi, referenţi, secretari, documentarişti, asistenţi de cercetare, cercetători, redactori, purtători de cuvânt, organizatori de evenimente (târguri, expoziţii, manifestări  culturale) etc.

 Competenţele absolvenţilor acestei Facultăţi de a comunica, de a stimula şi ameliora comunicarea în limbile română, franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană şi ucraineană le permit să se integreze relativ uşor pe piaţa muncii, în Europa şi în afara ei, dar şi să reînvie, să promoveze şi să inculce în mentalitatea comunitară valorile tradiţionale ale Bucovinei – respectul pentru muncă şi învăţătură, creativitatea, deschiderea către celălalt (manifestată prin ospitalitate, convivialitate și multilingvism).

Diversitatea programelor de licenţă, validitatea programelor de masterat (argumentată fie şi numai de longevitatea lor), existenţa unei solide şcoli doctorale, organizarea unor manifestări ştiinţifice şi culturale cu ecou internaţional, editarea unor publicaţii apreciate de specialiştii din toată lumea, iată doar câteva dintre atuurile Literelor din universitatea suceveană. Dinamică şi inovatoare, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării îşi propune să constituie, ca urmare a tuturor activităţilor pe care le desfăşoară, un model de bune practici, un pol al dezvoltării lingvistice, culturale şi sociale a regiunii de Nord-Est a României, văzută ca regiune integrată în Europa. În acest context, colaborarea armonioasă cu învăţământul preuniversitar, cu numeroase instituţii locale, naţionale şi internaţionale e înscrisă printre priorităţile sale. Misiunea Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este facilitată atât de condiţiile materiale de care dispune (spaţii de învăţământ funcţionale, un campus modern şi îngrijit, o bibliotecă bogată şi confortabilă), cât şi de potenţialul zonei geografice în care se găseşte: dulcea” Bucovină, cu minunatul ei mozaic lingvistic şi cultural.

 

Link-uri utile

Orar

,,Timpul există pentru ca lucrurile să nu se întâmple în același timp" - Albert Einstein

Bibliotecă USV

,,Citește nu pentru a contrazice, nici pentru a crede, ci pentru a cântări și a lua în considerare." - Francis Bacon

DPPD

,,Intregul scop al educatiei este sa transforme oglinzile in ferestre." - Sydney J. Harris