Proiecte
Metodologii si practici inovatoare în didactica limbii franceze ca limbă străină

Denumire proiect: Metodologii si practici inovatoare în didactica limbii franceze ca limbă străină

Responsabil proiect:Conf. univ. dr. Simona Aida Manolache

Susținut financiar de Agenția Universitară a Francofoniei şi cofinanțat de universitățile partenere  Universitatea din Craiova în calitate de coordonatoare de proiect, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Universitatea de Stat „Kiril şi Metodius” din Skopje (Macedonia) şi  Universitatea Lingvistică de Stat  „V. Bryusov din Erevan (Armenia) – proiectul a avut ca obiective principale cercetarea abordărilor recente în procesul de predare/învățare a limbii franceze şi aplicarea rezultatelor acestei cercetări la învățământul universitar, în vederea formării profesorilor de limbi străine.

Proiectul s-a derulat în perioada 2011-2014.

Predarea limbilor străine presupune reflecția asupra elaborării conținuturilor, alegerii metodologiilor adecvate, realizării auxiliarelor didactice cele mai eficiente. Ținând seama de tradițiile educative ale țărilor de care aparțin, dar şi de exigenţele impuse de transformările permanente  ale relațiilor economice, sociale, politice din spațiul european, departamentele de franceză din universitățile Europei centrale şi orientale trebuie să actualizeze permanent strategiile şi materialele didactice, astfel încât să faciliteze formarea unor noi generații de profesori, care, la rândul lor, să poată forma cetățeni europeni capabili să comunice şi să acționeze datorită unei bune cunoașteri a limbilor străine. Proiectul MEPRID-FLE a urmărit şi creșterea atractivității programelor de studiu furnizate de universitățile partenere, tocmai prin adecvarea lor la nevoile cetățenilor europeni ai începutului de secol XXI.

Proiectul s-a concretizat prin publicarea de către cercetători a numeroase lucrări științifice, a două numere din revista Synergies Roumanie, a trei culegeri de fişe destinate studenților. Cercetătorii membri în proiect au participat la colocvii, conferințe, ateliere de lucru, dar şi la stagii de cercetare în Franțşi Belgia. Trebuie menționat că masteranzi şi studenți din universitățile partenere au fost implicațîn activitățile desfășurate în cadrul proiectului MEPRID_FLE.

            Detalii despre aceste activitățşi despre proiect în general pot fi găsite pe site-ul http://meprid-fle.ucoz.com.

Link-uri utile

Orar

,,Timpul există pentru ca lucrurile să nu se întâmple în același timp" - Albert Einstein

Bibliotecă USV

,,Citește nu pentru a contrazice, nici pentru a crede, ci pentru a cântări și a lua în considerare." - Francis Bacon

DPPD

,,Intregul scop al educatiei este sa transforme oglinzile in ferestre." - Sydney J. Harris