Programe universitare | Masterat

Obiectivele programelor de studii de masterat

 

MISIUNEA DOMENIULUI DE MASTERAT

- pregătirea de specialiști în domeniul filologiei și al cercetării filologice. 

 

TIPURI DE MASTERATE

În cadrul acestui domeniu de masterat, funcționează patru programe de studii universitare de masterat: 

- 2 programe de masterat de cercetare

Teoria și practica traducerii 

Literatura română în context european 

- 2 programe de masterat profesional: 

Limbă și comunicare 

Cultură și civilizație britanică în contextul globalizării

 

Obiectivele de formare profesională și de cercetare 

- asigurarea unei pregătiri profesional-ştiinţifice temeinice, prin folosirea unor metode, teorii și concepte de actualitate, adecvate domeniului filologic; 

- selectarea riguroasă a conținuturilor științifice, având în vedere criteriul relevanței și al actualității;   

- interpretarea fenomenelor lingvistice, literare și culturale prin activarea unui instrumentar conceptual adecvat;   

- dezvoltarea competențelor de comunicare multilingvistică şi multiculturală.

 

Orientarea spre cercetare a programelor de studii din domeniu este evidentă și prin obiectivele specifice urmărite: 

 • inițierea masteranzilor în metodologia cercetării și familiarizarea lor cu aparatul conceptual specific fiecărui program de masterat; 
 • includerea unor elemente de oportunitate şi pertinenţă ştiinţifică în tematica cursurilor şi a seminariilor;
 • stimularea cercetării masteranzilor prin organizarea unor activităţi specifice în cadrul seminariilor ştiinţifice sau prin includerea lor în echipe de cercetare; 
 • încurajarea publicării materialelor redactate de către masteranzi în revistele facultății sau în alte publicații naționale și internaționale. 

Absolvenții studiilor de masterat valorifică competenţele dobândite în ocupații precum: 

 • profesor;
 • critic literar;
 • traductolog; 
 • traducător literar; 
 • interpret; 
 • traducător specializat; 
 • redactor literar; 
 • referent; 
 • documentarist; 
 • consilier cultural; 
 • ghid turistic; 
 • consilier învăţământ;
 • copywriter publicitate; 
 • lector carte;
 • consultant lingvistic; 
 • corector; 
 • secretar de redacţie;
 • secretar literar. 

 

Conform http://site.anc.edu.ro/en/registrul-national-al-calificarilor-din-invatamantul-superior-rncis-2/,  calificările asociate celor patru programe de studii de masterat sunt:

Asistent de cercetare în filologie / Terminolog / Redactor – LC

Asistent de cercetare în filologie / Referent literar / Lector presă/editură – LRCE 

Asistent de cercetare în filologie / Traducator (studii superioare) / Filolog – TPT

Asistent de cercetare în filologie / Translator / Referent literar – CCBG

Link-uri utile

Orar

,,Timpul există pentru ca lucrurile să nu se întâmple în același timp" - Albert Einstein

Bibliotecă USV

,,Citește nu pentru a contrazice, nici pentru a crede, ci pentru a cântări și a lua în considerare." - Francis Bacon

DPPD

,,Intregul scop al educatiei este sa transforme oglinzile in ferestre." - Sydney J. Harris