Cultură și civilizație britanică în contextul globalizării

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Domeniul: Limbă și literatură Programul de studiu: Masterat "Cultură și civilizație britanică în contextul globalizării" Forma de învăţământ: zi Durata studiilor: 2 ani Valabil începând cu anul universitar: 2013-2014Deschide site, citeste mai mult
Limbă şi comunicare

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava Facultatea de Litere şi Ştiinte ale Comunicării Domeniul de masterat: LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Profilul: MASTERAT FILOLOGIE Durata studiilor: 2 ani Forma de învăţământ: zi Valabil începând cu anul universitar 2013-2014Deschide site, citeste mai mult
Literatură română în context european

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava Facultatea de Litere şi Ştiinte ale Comunicării Domeniul de masterat: LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Profilul: MASTERAT FILOLOGIE Durata studiilor: 2 ani Forma de învăţământ: zi Valabil începând cu anul universitar 2013-2014Deschide site, citeste mai mult
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate

Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava Facultatea de Litere şi Ştiinte ale Comunicării Departamentul de Limbi și Literaturi Străine Domeniul de masterat: LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Profilul: FILOLOGIE Specializarea: SEMIOTICA LIMBAJULUI ÎN MASS-MEDIA ŞI PUBLICITATE Durata studiilor: 2 ani Forma de învăţământ: zi Valabil începând cu anul universitar 2013-2014Deschide site, citeste mai mult-Engleză-Germană
Teoria şi practica traducerii - franceză

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2013 -2015 Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava Facultatea de Litere şi Ştiinte ale Comunicării Domeniul de masterat: LIMBA SI LITERATURA Profilul: MASTERAT FILOLOGIE Durata studiilor: 2 ani Forma de învăţământ: zi Valabil începând cu anul universitar 2013-2014Deschide site, citeste mai mult-Uncrainiană-Franceză