Colocviul International de Ştiinţe ale Limbajului

Activităţi cu cadrele didactice

 Servicii de proofreading în elaborarea de articole ştiinţifice în limbile română, engleză, franceză, germană.  Acordarea de asistenţă în elaborarea corespondenţei (respectarea regulilor comunicării scrise în cadrul oficial; asigurarea comunicării între cercetător şi mediul publicistic, organizatori de conferinţe etc.)

Activităţi cu studenţii

Activităţile centrului vin în sprijinul atât al coordonatorilor (care nu vor mai avea de corectat elementele care nu ţin de domeniul în care se elaborează lucrarea), cât şi al studenţilor (explicând exigenţele unei lucrări ştiinţifice în mediul academic).

 Oferirea de asistenţă în elaborarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie, dar şi a proiectelor semestriale.
Corectarea unor aspecte formale deficitare din lucrările studenţilor:
Utilizarea deficitară a limbii române;
Greşeli în structura lucrării;
Inexactitatea referinţelor;
Editarea incorectă a bibliografiei, notelor de subsol etc.
 Explicarea şi urmărirea paşilor în elaborarea de eseuri, referate, lucrări de diplomă, disertaţie.
 Consiliere privind elaborarea lucrărilor de diplomă şi disertaţie.
 Cursuri facultative de scriere academică. Cursurile vor avea atât o componentă teoretică, cât şi una practică şi vor avea în vedere următoarele subiecte:
Ce este un text academic? Stilul ştiinţific.
Tipuri de texte academice: eseul, referatul, lucrarea de diplomă, etc.
Principii generele şi etice în elaborarea unei lucrări ştiinţifice
Cum elaborăm o lucrare ştiinţifică: o Planificare – decodarea temei, stabilirea obiectivelor.
Documentare – metode eficiente de documentare, de adunare şi ordonare a materialului.
Schiţare – de la notiţe, la prima formă a lucrării.
Redactare – concentrarea pe forma lucrării, pe respectarea structurii şi a vocabularului impus.
Proofreading – verificarea lucrării.
 Modul de şedinţe individuale. Acest tip de activitate implică lucru pe bază de proiect. La cerere şi prin programare, studentul va beneficia de consiliere directă în elaborarea unui articol, proiect, referat etc. Consilierea nu va viza conţinutul ştiinţific al lucrării, ci doar respectarea rigorilor academice şi de cercetare.
 Activităţi de pregătire profesională a studenţilor cu dificultăţi în acumularea cunoştinţelor necesare pentru promovarea examenelor. Centrul oferă cadrul pentru activităţi de pregătire a studenţilor cu rezultate mai slabe la o disciplină prin organizarea de şedinţe particulare cu studenţi cu rezultate bune şi foarte bune. Studenţii tutori vor primi diplome de voluntariat şi vor fi implicaţi în asemenea activităţi pe baza recomandărilor făcute de cadrele didactice.


Menţiuni

Asistenţa acordată studenţilor de către tutori în elaborarea de lucrări ştiinţifice se bazează pe următoarele principii:
nu intervine în conţinutul ştiinţific al lucrărilor;
nu se suprapune peste activitatea de coordonare ştiinţifică a cadrului didactic, ci este o suplimentare a acesteia;
intermediază relaţia student-coordonator;
urmăreşte formarea gândirii critice şi argumentarea coerentă;
vizează consolidarea unei proceduri de lucru individuale care să îmbunătăţească performanţele academice.


Deschide site
Messages, Sages, And Ages

Messages Sages and Ages (MSA) is an international, open-access journal. MSA is published online by the Stefan cel Mare University of SuceavaDeschide site


Colocviul International Omul şi Mitul

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII DEPARTAMENTUL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII CENTRUL DE CERCETARE „INTER LITTERAS ET TERRAS” COMITETUL DANTE ALIGHIERI SUCEAVADeschide site


Inter Litteras Et Terras

Concursul BEST-DESIGN își propune evaluarea și creșterea nivelului de cunoștințe al studenților în contextul dezvoltării ingineriei asistate de calculator (CAE), avându-se în vedere atât proiectarea constructivă asistată de calculator a sistemelor mecanice (CAD), cât și proiectarea tehnologică și concepția fabricației asistate (CAM). Concursul se va desfasura in data de 14 iunie 2013Deschide site


CONFERINTA INTERNATIONALA - Discurs critic si variatie lingvistica (DCVL)

Continuînd seria Discurs critic și variație lingvistică, vă invităm să participați la conferința Noi direcții în cercetarea textelor și discursurilor. Analize și interpretări, organizată în cadrul Școlii doctorale socio-umane, domeniul Filologie, de la Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava, conferință adresată prioritar doctoranzilorDeschide site