Domeniul: Limbă şi Literatură
Programul de studiu: Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
Specializarea: Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană
Forma de învăţământ: ID
Durata studiilor: 3 ani
Valabil începând cu anul universitar 2017-2018

Competenţe profesionale:

a) Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii universale şi comparate;
b) Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba modernă;
c) Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic;

d) Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar şi a culturii populare;

e) Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii române şi al limbii moderne şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală;

f) Analiza textelor literare în limba română şi în limba modernă, în contextul tradiţiilor literare din cultura de referinţă;

Competenţe transversale:

a) Utilizarea componentelor domeniului Limbă şi literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;

b) Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice;

c) Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională;

 

Îndrumători:

Anul II: Conf. univ. dr. Vasile-Gheorghe ILINCAN ->   ilincanv@yahoo.fr

Anul III: Prof. univ. dr. Niculina IACOB ->    niculinaiacob@litere.usv.ro