CONDUCEREA facultatii

Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena Turcu

Decan al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

e-mail: l_turcu@yahoo.comvezi prezentare

Conf. univ. dr. Simona-Aida MANOLACHE

Prodecan cu activitatea didactică şi asigurarea calităţii
e-mail: simona@usv.ro


vezi prezentare

Lector univ. dr. Daniela PETROŞEL

Prodecan cu activitatea ştiinţifică
e-mail: danielapetrosel@litere.usv.rovezi prezentare

Lector univ. dr. Codruţ Şerban

Prodecan cu probleme studenţeşti şi imaginea facultăţii
e-mail: codrutserban@litere.usv.rovezi prezentare

Conf. univ. dr. Claudia Costin

Director Departament Limba şi literatura română şi ştiinţele comunicării
e-mail: claudiacostin@litere.usv.rovezi prezentare

Conf. univ. dr. Olga Oprea-Gancevici

Director Departament Limbi şi Literatura Străine
e-mail: olgagancevici@litere.usv.rovezi prezentareSTAFF