Studenți
Cazare

Cazarea în semestrul II al anului universitar 2020-2021


 • Pentru a beneficia de reducere la tarifele de cazare, studenții cu părinți cadre didactice și didactice auxiliare, orfanii de unul sau ambii părinți, studenții cu dizabilități, cei aflați în regim de protecție specială (case de copii, centre de asistență sau plasament familial) vor prezenta la cazare acte doveditoare semnate și ștampilate de instituțiile de pe raza județului de proveniență.
 • Studenții din Republica Moldova și Ucraina, anul I – licență și masterat, care încep activitatea on-site seria A, vor fi cazați în cămine conform punctului 1. Pentru a intra în posesia locului de cazare, studenții se vor prezenta în zilele de 2, 3 și 4 octombrie 2020 între orele 8-16, în Corpul E, parter (Rectorat), la biroul amplasat în fața sălilor E012 și E013. 
 • La cazare studenții trebuie să prezinte testul negativ pentru virusul COVID 19, efectuat cu 3 zile lucrătoare înainte de data cazării, însoțit de documente justificative de efectuare a plății testului (chitanță, factură etc.).
 • La cazare, studenţii sunt obligaţi să prezinte testul RT – PCR Covid 19 – exudat (Biologie moleculară).

  Nu sunt acceptate testele efectuate pe   bază de sânge.

 • Descarcă cerere decontare test COVID-19

  Liste cazări

  Cămin C2


  Suplimentări Cămin C2


  Suplimentări Cămin C3


  Cămin C4


  Cămin C4 - liste suplimentare


  Cămin C5


  Atenție! Pentru cazare, studentele și studenții trebuie să facă dovada efectuării unui test de tip RT-PCR SARS-CoV 2, făcut cu maximum trei zile înainte de ziua cazării. Testul poate fi decontat de Universitate, cu condiția să fie adusă chitanța care dovedește efectuarea și plata testului la secretariatul FLSC.


  În atenţia studenţilor rămaşi fără cazare pentru anul universitar 2020-2021

  Până pe 24 septembrie 2020, ora 14:00, se depun, accesând formularele de mai jos, cererile de cazare pentru locurile neocupate. Cererile vor fi însoţite de o copie după BI/CI şi alte documente doveditoare (adeverinţă medicală, adeverinţă salariat pentru părinţii cadre didactice, certificat deces părinte etc).

  Accesează formularul


  Pentru studenții înmatriculați la admiterea din 2020, se completează formularul de mai jos

  Accesează formularul


  .........................................

  Eroare: Browser-ul de pe care navigati nu suporta fisiere pdf. Va rugam descarcati documentul. Download PDF.


  Descarcă cerere


  Descarcă declaraţie


  Link-uri utile

  Orar

  ,,Timpul există pentru ca lucrurile să nu se întâmple în același timp" - Albert Einstein

  Bibliotecă USV

  ,,Citește nu pentru a contrazice, nici pentru a crede, ci pentru a cântări și a lua în considerare." - Francis Bacon

  DPPD

  ,,Intregul scop al educatiei este sa transforme oglinzile in ferestre." - Sydney J. Harris