Admitere
Metodologie admitere

Programele de studii pentru care se organizează concurs de admitere sunt:


Eroare: Browser-ul de pe care navigati nu suporta fisiere pdf. Va rugam descarcati documentul. Download PDF.


Pentru programele de studii de la ambele domenii media de admitere se calculează astfel:

Proba 1 Media examenului de bacalaureat 50%
Proba 2 Nota obținută la examenul(scris)de bacalaureat la Limba și literatura română 50%

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze și interviul de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins. Interviul va fi susținut în fața a doi membri ai comisiei de admitere, prezenți în sala de înscriere, care vor acorda calificativul de tip admis/respins înscris în fișa candidatului.

Criterii de departajare. Pentru departajarea candidaților cu medii egale, se va ține seama de :
 1. media generală a examenului de bacalaureat;
 2. nota obținută la examenul(scris) de bacalaureat la Limba și literatura română;
 3. nota cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat la o altă probă scrisă;
 4. bacalaureat intr-o limbă străină recunoscut de Minister;
 5. atestat de limbă străină cu recunoaștere internațională.

Eroare: Browser-ul de pe care navigati nu suporta fisiere pdf. Va rugam descarcati documentul. Download PDF.

Eroare: Browser-ul de pe care navigati nu suporta fisiere pdf. Va rugam descarcati documentul. Download PDF.


Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat, respectiv diplomă de licență, din Republica Moldova

REGULAMENT - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE ADMITERE

Eroare: Browser-ul de pe care navigati nu suporta fisiere pdf. Va rugam descarcati documentul. Download PDF.

TAXE

Taxa de înscriere:
 • 125 lei pentru fiecare specializare din cadrul fiecărui domeniu
 • 200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii (ZI sau ID), indiferent de numărul acestora
 • Taxa de înmatriculare:
 • 125 lei (Candidații cu Certificat de participare la concursul „Student pentru o zi” în anul curent vor achita o taxa de înmatriculare de 50 de lei)
 • Studenţii reuşiţi în regim cu taxă vor achita la înmatriculare şi un avans de 350 lei din taxa de şcolarizare pentru anul I.
 • Taxe de școlarizare valabile începând cu anul I, an universitar 2017-2018:
  Ciclul I, studii universitare de licență 2.900 lei
  Ciclul al II-lea, studii universitare de masterat 3.000 lei
  Ciclul al III-lea, studii universitare de doctorat 4.500 lei
  Programe de conversie profesională 2.950 lei

  CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE

  SESIUNEA IULIE 2017

  Nr. Crt Activitatea Data
  1 Înscriere 10-21 iulie, fără sâmbătă și duminică
  2 Afișare rezultate 21 iulie
  3 Depunere contestații 22 iulie, orele 08:00 - 12:00
  4 Afișare rezultate după contestații 24 iulie
  5 Înmatriculări 24 - 28 iulie
  6 Afișare rezultate finale 28 iulie

  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

  Nr. Crt Activitatea Data
  1 Înscriere 6-14 septembrie, fără sâmbătă și duminică
  2 Afișare rezultate 14 septembrie
  3 Depunere contestații 15 septembrie, orele 08:00 - 12:00
  4 Afișare rezultate după contestații 15 septembrie
  5 Înmatriculări 18-20 septembrie
  6 Afișare rezultate finale 20 septembrie