Admitere
Metodologie admitere

Programele de studii pentru care se organizează concurs de admitere sunt:


Nr. Crt Forma de învățământ Domeniul de licență Programul de studiu Număr locuri bugetate Număr locuri cu taxă
1 IF Limbă și literatură Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă(franceză/germană/spaniolă/italiană) 50 60
2 ID Limbă și literatură Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă(franceză/germană) - 50
3 IF Limbă și literatură Limba și literatura engleză - Limba și literatura germană/Limba și literatura română) 47 36
4 IF Limbă și literatură Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză/germană 22 38
5 IF Limbă și literatură Limba și literatura franceză - Limba și literatura spaniolă/italiană 10 17
6 IF Limbă și literatură Limba și literatura uncraineană - O limbă și literatură modernă(franceză/engleză)/Limba și literatura română 12 20
7 IF Limbă și literatură Limba și literatura chineză - O limbă și literatură modernă(franceză/engleză/germană/spaniolă/italiană/ucraineană)
/Limba și literatura română*
15 20
8 IF Științe ale comunicării Comunicare și relații publice 10 36

Pentru programele de studii de la ambele domenii media de admitere se calculează astfel:

Proba 1 Media examenului de bacalaureat 50%
Proba 2 Nota obținută la examenul(scris)de bacalaureat la Limba și literatura română 50%

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze și interviul de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins. Interviul va fi susținut în fața a doi membri ai comisiei de admitere, prezenți în sala de înscriere, care vor acorda calificativul de tip admis/respins înscris în fișa candidatului.

Criterii de departajare. Pentru departajarea candidaților cu medii egale, se va ține seama de :
 1. media generală a examenului de bacalaureat;
 2. nota obținută la examenul(scris) de bacalaureat la Limba și literatura română;
 3. nota cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat la o altă probă scrisă;
 4. bacalaureat intr-o limbă străină recunoscut de Minister;
 5. atestat de limbă străină cu recunoaștere internațională.
Vezi mai multe detalii
Nr. Crt Forma de învățământ Domeniul de licență Programul de studiu Număr locuri bugetate Număr locuri cu taxă
1 IF Limbă și literatură Cultură și civilizație britanică în contextul globalizării 15 19
2 IF Limbă și literatură Limbă și comunicare 13 25
3 IF Limbă și literatură Literatura română în context european 14 20
4 IF Limbă și literatură Teoria și practica traducerii( limba franceză) 22 38

Pentru toate programele de masterat, candidații vor susține un interviu de testare a cunoștințelor, a capacităților cognitive și a competenței lingvistice(proba 1). Interviul se susține în ziua înscrierii și se finalizează cu acordarea calificativului ADMIS sau RESPINS. Numai candidații declarați admiși la proba 1 vor fi luați în calcul pentru proba 2.

Media de admitere se calculează astfel:

Proba 1 Interviu Admis/Respins
Proba 2 Media examenului de licență 100%
Criterii de departajare. Pentru departajarea candidaților cu medii egale, se va ține seama de :
 1. media notelor din anii de studii;
 2. nota obținută la proba 1 de licență(Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate);
 3. atestat de limbă străină cu recunoaștere internațională;
Vezi mai multe detalii
Nr. Crt Forma de învățământ Domeniul de licență Programul de studiu Număr locuri cu taxă
1 IF Limbă și literatură Limba și literatura română 30
2 IF Limbă și literatură Limba și literatura engleză 30
3 IF Limbă și literatură Limba și literatura germană 30
4 IF Limbă și literatură Limba și literatura spaniolă 30
5 IF Limbă și literatură Limba și literatura italiană 30
6 IF Limbă și literatură Limba și literatura uncraineană 30

Media de admitere este media examenului de licență/diplomă.

Criterii de departajare. Pentru departajarea candidaților cu medii egale, se va ține seama de :
 1. media notelor din anii de studii;
 2. nota obținută la proba 1 de licență(Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate);
 3. atestat de limbă străină cu recunoaștere internațională;
Vezi mai multe detalii

TAXE

Taxa de înscriere:
 • 125 lei pentru fiecare specializare din cadrul fiecărui domeniu
 • 200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii (ZI sau ID), indiferent de numărul acestora
 • Taxa de înmatriculare:
 • 125 lei (Candidații cu Certificat de participare la concursul „Student pentru o zi” în anul curent vor achita o taxa de înmatriculare de 50 de lei)
 • Studenţii reuşiţi în regim cu taxă vor achita la înmatriculare şi un avans de 350 lei din taxa de şcolarizare pentru anul I.
 • Taxe de școlarizare valabile începând cu anul I, an universitar 2017-2018:
  Ciclul I, studii universitare de licență 2.900 lei
  Ciclul al II-lea, studii universitare de masterat 3.000 lei
  Ciclul al III-lea, studii universitare de doctorat 4.500 lei
  Programe de conversie profesională 2.950 lei

  CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE

  SESIUNEA IULIE 2017

  Nr. Crt Activitatea Data
  1 Înscriere 10-21 iulie, fără sâmbătă și duminică
  2 Afișare rezultate 21 iulie
  3 Depunere contestații 22 iulie, orele 08:00 - 12:00
  4 Afișare rezultate după contestații 24 iulie
  5 Înmatriculări 24 - 28 iulie
  6 Afișare rezultate finale 28 iulie

  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

  Nr. Crt Activitatea Data
  1 Înscriere 6-14 septembrie, fără sâmbătă și duminică
  2 Afișare rezultate 14 septembrie
  3 Depunere contestații 15 septembrie, orele 08:00 - 12:00
  4 Afișare rezultate după contestații 15 septembrie
  5 Înmatriculări 18-20 septembrie
  6 Afișare rezultate finale 20 septembrie