Admitere
admitere 2018

Rezultate afișate la data de 19/09/2018, ora 18:00

LICENȚĂ - ZI

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană)
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană)
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană)
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
Comunicare şi relaţii publice

MASTER

Teoria şi practica traducerii
Literatura română în context european
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
Limbă şi comunicare

LICENȚĂ - ID

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/ germană)

---------------------------

Program de Conversie Profesională

->Conform listelor cu cei înscriși, o parte se vor înmatricula, probabil, la prima opțiune iar locurile se vor redistribui la următorii clasați, CONFORM ÎNMATRICULĂRILOR. Prin urmare, este posibilă ocuparea unui loc bugetat chiar dacă momentan candidatul se află pe o poziție cu taxă.

Înmatriculările au loc în perioada 17-19 septembrie, interval orar 08:00-16:00, corp A, sala A108.

->Candidații admiși cu taxă vor achita la înmatriculare și un avans din taxa de școlarizare și vor semna contractul de școlarizare.
->Locurile finanțate prin granturi de studii, care se eliberează din diverse motive, vor putea fi ocupate, în ordinea descrescătoare a mediilor.
->Candidații admiși la programele de licență pe un loc finațat prin granturi de studii (buget) se vor înmatricula simultan la programul de formare psihopedagogică Nivel I (zi), completând documentele aferente (cerere înmatriculare, contract de studii DSPP) la facultățile de profil.
->Candidații admiși pe un loc cu taxă, care doresc să se califice pentru profesia didactică, se vor înscrie la Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, în perioada programată.

Rezultate afișate la data de 14/09/2018, ora 12:50

Eroare: Browser-ul de pe care navigati nu suporta fisiere pdf. Va rugam descarcati documentul. Download PDF.

Rezultate afișate pe data de 27.07.2018, ora 12:30

LICENȚĂ - ZI

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană)
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană)
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană)
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
Comunicare şi relaţii publice

MASTER

Teoria şi practica traducerii
Literatura română în context european
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
Limbă şi comunicare

LICENȚĂ - ID

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/ germană)

---------------------------

Program de Conversie Profesională

->Conform listelor cu cei înscriși, o parte se vor înmatricula, probabil, la prima opțiune iar locurile se vor redistribui la următorii clasați, CONFORM ÎNMATRICULĂRILOR. Prin urmare, este posibilă ocuparea unui loc bugetat chiar dacă momentan candidatul se află pe o poziție cu taxă.

Înmatriculările au loc în perioada 23-26 iulie, interval orar 08:00-16:00, corp A, sala A108.

->Candidații admiși cu taxă vor achita la înmatriculare și un avans din taxa de școlarizare și vor semna contractul de școlarizare.
->Locurile finanțate prin granturi de studii, care se eliberează din diverse motive, vor putea fi ocupate, în ordinea descrescătoare a mediilor.
->Candidații admiși la programele de licență pe un loc finațat prin granturi de studii (buget) se vor înmatricula simultan la programul de formare psihopedagogică Nivel I (zi), completând documentele aferente (cerere înmatriculare, contract de studii DSPP) la facultățile de profil.
->Candidații admiși pe un loc cu taxă, care doresc să se califice pentru profesia didactică, se vor înscrie la Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, în perioada programată.

Rezultate afișate la data de 20/07/2018, ora 13:15

Eroare: Browser-ul de pe care navigati nu suporta fisiere pdf. Va rugam descarcati documentul. Download PDF.


Pentru programele de studii de la ambele domenii media de admitere se calculează astfel:

Proba 1 Media examenului de bacalaureat 50%
Proba 2 Nota obținută la examenul(scris)de bacalaureat la Limba și literatura română 50%

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze și interviul de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins. Interviul va fi susținut în fața a doi membri ai comisiei de admitere, prezenți în sala de înscriere, care vor acorda calificativul de tip admis/respins înscris în fișa candidatului.

Criterii de departajare. Pentru departajarea candidaților cu medii egale, se va ține seama de :
 1. media generală a examenului de bacalaureat;
 2. nota obținută la examenul(scris) de bacalaureat la Limba și literatura română;
 3. nota cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat la o altă probă scrisă;
 4. bacalaureat intr-o limbă străină recunoscut de Minister;
 5. atestat de limbă străină cu recunoaștere internațională.

Eroare: Browser-ul de pe care navigati nu suporta fisiere pdf. Va rugam descarcati documentul. Download PDF.

Eroare: Browser-ul de pe care navigati nu suporta fisiere pdf. Va rugam descarcati documentul. Download PDF.


Număr de locuri și criterii specifice de admitere pentru Români de pretutindeni

REGULAMENT - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE ADMITERE

Eroare: Browser-ul de pe care navigati nu suporta fisiere pdf. Va rugam descarcati documentul. Download PDF.

TAXE

Taxa de înscriere:
 • 125 lei pentru fiecare specializare din cadrul fiecărui domeniu
 • 200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii (ZI sau ID), indiferent de numărul acestora
 • Taxa de înmatriculare:
 • 125 lei (Candidații cu Certificat de participare la concursul „Student pentru o zi” în anul curent vor achita o taxa de înmatriculare de 50 de lei)
 • Studenţii reuşiţi în regim cu taxă vor achita la înmatriculare şi un avans de 350 lei din taxa de şcolarizare pentru anul I.
 • Taxe de școlarizare valabile începând cu anul I, an universitar 2017-2018:
  Ciclul I, studii universitare de licență 2.900 lei
  Ciclul al II-lea, studii universitare de masterat 3.000 lei
  Ciclul al III-lea, studii universitare de doctorat 4.500 lei
  Programe de conversie profesională 2.950 lei

  CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE

  Înscrierile se vor desfășura între orele 08:00 - 16:00

  SESIUNEA IULIE 2018

  Nr. Crt Activitatea Data
  1 Înscriere și interviu 9-19 iulie, fără sâmbătă și duminică
  2 Afișare rezultate 20 iulie, orele 08-13
  3 Depunere contestații 20 iulie, orele 13-16
  4 Afișare rezultate contestații 23 iulie
  5 Înmatriculări 23 - 26 iulie
  6 Afișare rezultate finale 27 iulie

  SESIUNEA IULIE 2018 - ETNICI ROMÂNI

  Nr. Crt Activitatea Data
  1 Înscriere și interviu(la masterat) 9-19 iulie, fără sâmbătă și duminică
  2 Afișare rezultate 26 iulie, orele 08-13
  3 Depunere contestații 26 iulie, orele 13-15
  4 Afișare rezultate contestații 26 iulie
  5 Confirmare loc 27 iulie - 8 august
  6 Afișare rezultate finale 10 august

  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018(inclusiv etnici români)

  Nr. Crt Activitatea Data
  1 Înscriere și interviu 10-13 septembrie, fără sâmbătă și duminică
  2 Afișare rezultate 14 septembrie, orele 08-13
  3 Depunere contestații 14 septembrie, orele 13 - 16
  4 Afișare rezultate contestații 17 septembrie
  5 Înmatriculări/Confirmare loc(pentru etnici români) 17-19 septembrie
  6 Afișare rezultate finale 19 septembrie